Alphacam Eğitim -2

Polygon
 Çokgen oluşturmak için kullanılan bu ikonda, diğer ikonların aksine çizim ekranına açılan meni yardımı ile çizim yapılır. İkona tıklandıktan sonra ekranda aşağıdaki menü açılır. 


Number of sides: Buraya oluşturacağımız çokgenin kenar sayısı girilir.

 Diameter of describing circle: çokgene teğet dairenin çapı girilir.

 İnside-outside: Teğer dairenin çokgenin içindemi yoksa dışındamı olacağı belirlenir.

Redraw: tuşuna basıldığında ise yan tarafta ön izleme yapılır.

 OK tuşuna basıldığında ise 


diğer komutlarda olduğu gibi alt kısımda dairenin merkez koordinatları yazılır ve OK tuşuna basılarak çokgen çizilmiş olur.

 Ellipse

 Elips komutu da polygon komutu gibi ekranda açılan menü yardımı ile oluşturulur. 


Width: Oluşturulacak olan elipsin genişliği yazılır 

Height: Oluşturulacak olan elipsin yüksekliği yazılır 

Number of Quadrants: Elipsin Quadrant sayısı yazılır 

Number of arcs per Quadrants: Elipsi oluşyuran her bir yayın Quadrant sayısı yazılr 

Rotation Angle: Oluşturulan Elipsin yatayla yapacağı açı yazılır. 

Redraw: tuşuna basıldığında ise yan tarafta ön izleme yapılır. 

OK tuşuna basıldığında ise 

 Elipsin merkezinin koordinatları yazılarak OK a basılır ve elips oluşturulmuş olur.

Bolt Hole Circle

 Belirli bir çaptaki dairenin etrafına belirli sayıda daire oluşturmak için kullanılır. İkona tıklandığında; 


Penceresi açılır. 

Pitch circle diameter: Dağıtılacak  olan dairelere kılavuzluk edecek dairenin çapı. 

Diameter of holes: Dağıtılacak olan dairelerin çapı 

Number of Holes: Dağıtılacak olan daire adeti 

Angle to first hole: İlk dairenin yatay eksen ile yapacağı açı 

Redraw: tuşuna basıldığında ise yan tarafta ön izleme yapılır. 

OK tuşuna basıldığında ise 

Klavuz dairenin merkez koordinatları girilir ve şekil tamamlanmış olur.

 Equi-Space

 Grafik ekrandaki herhangi bir eğri üzerine eşit saya veya eşit aralıklarla verilen çapta daire dağıtmak için kullanılır. Aşağıdaki tabloda eşit sayıda yada eşit mesafede yapılacak olan dağıtım ile ilgili karşılaştırma yapılmıştır.Number: Dağıtılacak daire sayısı

Diameter of holes: Dağıtılacak Dairelerin çapı

OK tıklandıktan sonra Çizim ekranındaki geometri tıklanıp mausenin sağ tuşu ile onaylanırsa eşit aralıklı 6 adet 10 mm çapında daire dağıtır. 


Interval: Dağıtılacak daireler arası mesafe

Diameter of holes: Dağıtılacak Dairelerin çapı

OK tıklandıktan sonra Çizim ekranındaki geometri tıklanır mausenin sağ tuşu ile onaylanırsa aralarında 20 mm mesafe olacak şekilde kaç adet alırsa o kadar 10 mm çapında daire dağıtır.

Slot

Slot, belirli uzunlukta köşeleri yükseklik yarısı kadar yuvarlanmış bir şekildir ve özellikle kapı üreticilerinin sıkça kullandıkları bir araçtır. İkona tıklandıktan sonra;


Overall Length: Oluşturulacak Slotun Boyu

End Radius: KÖŞE Radiusları (Aynı zamanda Slotun yüksekliğidir.)

Director Angle: Yatay ile yapacağı Açı

OK a tıklandıktan sonra;


Resimde görüldüğü gibi ilk daire merkezinin koordinatları girilir ve OK a basılarak Slot oluşturulur.

Text

Bir çok CAM programında olduğu gibi Alpha CAM da yazıları iş parçası olarak işlememize olanak tanır. Text ikonuna tıkladıktan sonra ekrana Text menüsü açılır.


Text menüsü 5 ana guruptan oluşur.

     1-    Yazılacak olan yazının Font, bold yada italik olduğunu belirlemeye yarayan seçenek

2-    Type:  İşlem sona erdikten sonra çizim ekranında oluşacak göründü seçeneğidir.  Text ve Dimension seçeneklerinde takım yolu oluşturulamaz. Takım yolu oluşturmak için ya burada Geometry işaretlenmeli yada ileriki konularda gireceğimiz change kullanılmalıdır.

3-    Pozition: Bu seçenekle yazının pozisyonlanması sağlanır.  Point sekmesi seçilirse düz bir yazı yazılmış olur. Base line or arcs seçilirse (Çizim ekranında önceden bir geometri çizilmiş olması gerekir) seçilen geometriyi takip eden bir yazı yazılmış olur.

4-    Justify: Bu bölümde ise yazının merkeze mi, sağa mı, sola mı yaslı olacağı seçilir. Scaled to fit base line or arcs işaretlenirse seçilecek olan geometrinin ortalanması sağlanır.

5-    Yazı boyutlandırma bölümü:

          a-    Height of UPPER CASE Character: Yazılacak yazının mm cinsinden boyu

    b-    Character Width Scale Factor: Yazının genişliğinin skala faktörü

          c-Width of SPACE Character: Text konsolunun büyüklüğü

          d-Distance Betwen Character: Harfler arası mesafe

          e- Line Spacing: Çizgi sitili

 uygun dğerler girildikten sonra OK a basılır.


Yazının başlayacağı koordinatlar girilir ve OK a basılır.


Yazılacak yazı yazılır ve OK a basılır.

Resim 2-33 e yazı yazmaya başladığınızda ekrana yazı yazılmaya başlar. OK a tıklandığında ise işlem tamamen ditmiş olur.


Edit Text 

Ekrana herhangi bir yazı yazıldıktan sonra aktif olur ve ekrandaki yazı üzerinde değişiklikler yapmamızı sağlar. Eğer ekrandaki yazı Geometry ise ikon aktif olmaz. İkona tıklandıktan sonra ekranda değişiklik yapılacak yazıya tıklanır ve mausenin sağ tuşu ile onaylanır. Onaydan sonra aşağıdaki ekran gelecektir;
Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra TAMAM a tıklanır ve yazı son değişiklikle yenilenmiş olur


Devam Edecek....


Haber tarihi: 31 / 12 / 2017
Haber Yorumları: 0


Önceki: Alphacamda 3 boyut
Sonraki: Alphacam Eğitim -1
Henüz yorum bulunmamaktadır. İlk yorumu siz yapabilirsiniz.

Ad, Soyad *
E-Mail
Kalan karekter sayısı:
Yorum *
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
*
(* Doldurulması zorunlu alanlar)